PREMIES

Nieuwe ramen en deuren zijn duur.  Gelukkig geniet je in 2022 van goede premies en subsidies op ramen, deuren en beglazing om de prijs te drukken.

Netbeheerder Fluvius en de Vlaamse overheid passen hun premietarieven echter vaak aan. Daarom geven we je een overzicht van alle mogelijke premies voor hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk.

Premie ramen 2022Bedrag
Premie hoogrendementsglas (Fluvius)€ 16 per m²
Overkoepelende renovatiepremie20% tot 30% van factuurbedrag (min. € 2.500 en max. € 10.000)
Totaalrenovatiebonus€ 650  tot € 4.750
Verlaagd btw-tarief6% btw i.p.v. 21%
Huur- en isolatiepremie€ 20 per m² + € 200 per dossier
BurenpremieBENOvatiecoach: € 400 per woning of wooneenheid
1. Premie hoogrendementsglas netbeheerder (Fluvius)

Door enkel of dubbel glas te vervangen door hoog-rendementsglas in een bestaande woning of appartement, kom je in aanmerking voor een premie voor nieuwe beglazing. Deze subsidies wordt uitgereikt door netbeheerder Fluvius.

De premie voor hoog-rendementsglas bedraagt in 2022 € 16 per m² glasoppervlak. Eindafnemers van het elektriciteitsdistributienet, die aangesloten zijn met uitsluitend nachttarief, krijgen een verhoogde premie van € 24 per m².

Beschermde afnemers hebben recht op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit. Voor deze mensen bedraagt de subsidie € 56 per m². Er is wel een maximum van 40% van het factuurbedrag.

Om de premie voor hoog-rendementsglas te krijgen moet je een aanvraag indien bij Fluvius. Dit kan zowel online als op papier, maar moet wel binnen 12 maanden na de datum op de eindfactuur gebeuren.  De aanvraag moet het nodige bewijsmateriaal bevatten: foto’s of een kopie van de facturen en een attest, waarin de technische informatie van de beglazing te lezen staat.  Onze adviseur helpt je graag bij het opstellen van je premie dossier. Bovendien is het verplicht dat een erkende vakman het enkel of dubbel glas vervangt door de nieuwe beglazing om in aanmerking te komen voor de premie. 

  Voorwaarden?

Elke Vlaming kan in aanmerking komen voor de premie van Fluvius als je voldoet aan deze 3 belangrijke voorwaarden:

1. De woning moet vóór 2006 op het elektriciteitsnet aangesloten zijn en moet zich in het Vlaams gewest bevinden

2. Het hoog-rendementsglas moet door een erkende vakman geplaatst worden. Doe-het-zelvers hebben dus geen recht op de premie.

3. Het glas moet een hoge isolatiewaarde hebben. Concreet moet de U-waarde minder of gelijk aan 1,0 W/m²K zijn.

2. Vlaamse overkoepelende renovatiepremie

Vervang je zowel het glas als het schrijnwerk, dan heb je recht op de overkoepelende renovatiepremie. Het gaat dus specifiek om het vervangen van ramen en buitendeuren, inclusief de beglazing . De kosten voor nieuwe rolluiken en de afwerking van de nieuwe ramen en deuren mag je ingeven.

Met de Vlaamse renovatiepremie voor nieuwe ramen en deuren krijg je 20% tot 30% van het totale factuurbedrag terug (exclusief btw). Je moet minimaal wel € 2.500 aan facturen kunnen voorleggen (exclusief btw).

Het percentage waarop het premiebedrag berekent wordt, hangt hoofdzakelijk af van je belastbaar inkomen.

De premie voor ramen, deuren en beglazing kan je aanvragen vanaf dat alle werken uitgevoerd zijn. Voeg bij je aanvraag een kopie van alle facturen, de benodigde attesten en foto’s van de geplaatste beglazing. Het aanvraagformulier vind je op de website van de Vlaamse overheid.

  voorwaarden?

Deze renovatiepremie is vooral gefocust op buitenschrijnwerk. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Je moet eigenaar van de woning zijn, die minstens 30 jaar oud is. Je bent er gedomicilieerd en bezit op het moment van de aanvraag geen andere woningen.

2. Een erkende aannemer koopt de materialen aan en moet het buitenschrijnwerk en de beglazing plaatsen.

3. De premie kan pas aangevraagd worden als de werken afgerond zijn en de facturen mogen maximaal 2 jaar oud zijn.

4. De nieuwe beglazing moet een Ug-waarde van 1,0 W/m²K of minder hebben, wat neerkomt op het gebruik van isolerend hoog-rendementsglas. Daarnaast moet er ook ventilatie voorzien worden